Search
Ngôn ngữ

Vịnh Nha Trang

Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230164653
  • Di tích Quốc gia

Vịnh Nha Trang nằm trong khu vực toạ độ 12008’33” đến 12025’18”  vĩ độ Bắc và 109007’16” đến 109014’30” kinh độ Đông. Chu vi 39,82 km = 21,50 hải lý. Tổng diện tích 249,65 km2, bao gồm vòng cung bờ biển phía Đông thành phố Nha Trang (từ mũi Kê Gà giáp xã Vĩnh Lương và phường Vĩnh Hòa đến mũi Cù Hin, đèo Cù Hin giáp địa phận huyện Cam Lâm) ra ngoài khơi. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ