Search
Ngôn ngữ

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết

  • ID: 20230213031217
  • Di tích Quốc gia

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ