Search
Ngôn ngữ

Chùa Linh Sơn - Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin

Quốc lộ 1A, thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

  • ID: 20230602022826
  • Di tích Quốc gia

Chùa Linh Sơn nằm ở phía Tây Nam núi Cô, bên đường quốc lộ 1A, thuộc thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Là 1 trong 3 quần thể di tích lưu niện nhà bác học A.Yersin:

1. Thư viện A.Yersin nằm trong khuôn viên của Viện Pasteur, ở số 8 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang.
2. Chùa Linh Sơn nằm ở phía Tây Nam núi Cô, bên đường quốc lộ 1A, thuộc thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.
3. Khu mộ của A.Yersin nằm trong khu đất của Trại chăn nuôi thí nghiệm Suối Dầu thuộc Viện Pasteur Nha Trang ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ