Search
Ngôn ngữ

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết

Đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết của huyện đảo Trường Sa

  • ID: 20221231033551
  • Di tích Quốc gia

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ