Search
Ngôn ngữ

Đền Trần Quý Cáp

Gò chết chém, Diên Khánh, Khánh Hòa

  • ID: 240605164658
  • Di tích Quốc gia

Đền Trần Quý Cáp tọa lạc tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đền được xây dựng ở khu vực Gò Chết Chém, cách cầu Sông Cạn (nay là cầu Trần Quý Cáp) khoảng 50m về phía Nam và cách di tích Thành Diên Khánh 1km về phía Tây Bắc.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ