Search

Thư viện A.Yersin - Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin

Số 8 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang

  • ID: 20230602023116
  • Di tích Quốc gia

Thư viện A.Yersin nằm trong khuôn viên của Viện Pasteur, ở số 8 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Thư viện là 1 trong 3 quần thể di tích lưu niệm nhà bác học A.Yersin

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ