Search
Ngôn ngữ

Mũi Đôi – Hòn Đôi

Hòn Gốm, Vân Phong, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230113171210
  • Di tích Quốc gia

Thế giới biết đến Việt Nam không những chỉ qua quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước mà còn biết đến Việt Nam qua hình ảnh con người hiền hoà, thân thiện, mến khách và có nhiều di sản văn hoá, di sản thiên nhiên đặc sắc. Một trong số đó là danh lam thắng cảnh Mũi Đôi – Hòn Đôi (Hòn Đầu) ở bán đảo Hòn Gốm, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, nơi đón ánh bình minh trên đất liền đầu tiên của Tổ quốc.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ