Search
Ngôn ngữ

Lăng Bà Vú

Tổ 9, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 240605164919
  • Di tích Quốc gia

Lăng Bà Vú (còn gọi là Lăng Nhũ Mẫu) tọa lạc tại tổ 9, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Lăng Bà Vú là nơi chôn cất người phụ nữ đã có công giúp chúa Nguyễn Phúc Ánh (sau này là vua Gia Long) qua cơn hoạn nạn lúc giao tranh với nhà Tây Sơn. Công trình do vua chỉ đạo xây dựng theo kiến trúc lăng tẩm để đền ơn đáp nghĩa nên dân gian gọi là lăng.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ