Search
Ngôn ngữ

Di tích địa điểm di chỉ khảo cổ học Hòa Diêm

Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 240605165413
  • Di tích Quốc gia

Di tích địa điểm di chỉ khảo cổ học Hòa Diêm thuộc thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cách Trung tâm thành phố Cam Ranh khoảng 5 km về phía Nam.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ