Search
Ngôn ngữ

Văn chỉ Ninh Hòa

Thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230308041111
  • Di tích cấp tỉnh

Văn chỉ Ninh Hòa tọa lạc tại thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ