Search
Ngôn ngữ

Miếu An Lạc

Số 19, Phan Đình Giót, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230162636
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu An Lạc tọa lạc tại địa chỉ số 19, đường Phan Đình Giót, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ