Search
Ngôn ngữ

Đền Hùng Vương

173 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230162911
  • Di tích cấp tỉnh

Đền Hùng Vương tọa lạc tại số 173 đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ