Search
Ngôn ngữ

Miếu Võ Đế

Thôn Văn Định, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231024733
  • Di tích cấp tỉnh

Võ Đế Miếu (thường gọi là Chùa Ông) toạ lạc tại thôn Văn Định, xã Ninh Phú và Thiên Hậu miếu (thường gọi là Chùa Bà) tọa lạc tại 338 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ