Search
Ngôn ngữ

Miếu Quan Thánh

Chợ Thành, thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032534
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Quan Thánh tọa lạc cạnh chợ Thành, thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ