Search
Ngôn ngữ

Miếu Cổ Chi

Tổ dân phố số 12, khóm Phú Lộc Tây, Diên Khánh, Khánh Hòa

  • ID: 20230102155243
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Cổ Chi tọa lạc ở Tổ dân phố số 12, khóm Phú Lộc Tây, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ