Search
Ngôn ngữ

Miếu ấp Bạch Qua

Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031910
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Thiên Y A Na (miếu Ấp Bạch Qua) được nhân dân địa phương xây dựng vào thế kỷ XIX để thờ thiên Y Thánh mẫu; theo truyền thuyết Bà là người dạy dân trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải, là người che chở nhân dân khỏi thiên tai, dịch bệnh…

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ