Search
Ngôn ngữ

Đình Xuân Mỹ

Thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030417
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xuân Mỹ tọa lạc tại thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ