Search
Ngôn ngữ

Đình Vĩnh Phú

Tổ dân phố 12, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231024912
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vĩnh Phú thuộc tổ dân phố 12, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (xưa Vĩnh An Thôn, tổng Trung huyện Quảng Phước, phủ Bình Hòa). Nằm cách thành phố Nha Trang 30 km về hướng Bắc.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ