Search
Ngôn ngữ

Đình Vĩnh Cát

Tổ 9, thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031852
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vĩnh Cát thuộc tổ 9, thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ