Search
Ngôn ngữ

Đình Văn Định (Ninh Phú)

Thôn Văn Định, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa

  • ID: 20221231024218
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Văn Định tọa lạc tại thôn Văn Định, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa. Đình được hình thành khoảng đầu thế kỷ XIX, lúc mới thành lập, đình có tên “Đình làng Văn Hòa”; đến đời vua Tự Đức thứ 33 (năm 1880), làng có tên là Văn Định nên tên đình được gọi là “Đình làng Văn Định”; đến đời vua Thành Thái thứ 2 (1890), gọi là làng/đình “Văn Định Hạ” và từ sau năm 1975 đến nay gọi là làng/đình Văn Định.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ