Search
Ngôn ngữ

Đình Văn Định

Xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025101
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Văn Định tọa lạc bên cạnh trục đường liên xã, gần phía Tây chân núi Ổ Gà, thuộc xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ