Search
Ngôn ngữ

Đình Tuân Thừa

Thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030739
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Tuân Thừa tọa lạc tại thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ