Search
Ngôn ngữ

Đình Trung Dõng

Thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

  • ID: 20221231033915
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Trung Dõng tọa lạc tại thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đình Trung Dõng dựng lên để thờ Thành Hoàng, Hậu Thổ, Sơn Lâm chúa tướng, Hà bá, Tiền hiền - Hậu hiền, âm hồn.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ