Search
Ngôn ngữ

Đình Thạnh Mỹ

Thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231030018
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thạnh Mỹ tọa lạc tại thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ