Search
Ngôn ngữ

Đình Thạnh Danh

Phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230103092353
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thạnh Danh tọa lạc tại khu đất rộng nằm về hướng Đông Bắc của khu dân cư, thuộc phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ