Search
Ngôn ngữ

Đình Phước Lý

Thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230308040915
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phước Lý tọa lạc tại thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ