Search
Ngôn ngữ

Đình Phước Đa

Tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230220065334
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phước Đa tọa lạc tại tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ