Search
Ngôn ngữ

Đình Phụng Cang

Thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025501
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phụng Cang tọa lạc tại thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đình còn được biết đến qua tên gọi là đình Mỹ Cang[1]. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ