Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Thọ

Tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231031012
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Thọ tọa lạc tại tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Từ trung tâm thành phố Nha Trang theo quốc lộ 1A, đi về phía Bắc khoảng 37km tới ngã ba, rẽ phải đi theo đường tỉnh lộ 1 khoảng 8km tới UBND phường Ninh Diêm, rẽ phải khoảng 800m tới di tích.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ