Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Nông

Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163959
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Nông tọa lạc ở thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; vào đầu triều Nguyễn thuộc Hoa Nông thôn, thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ