Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Nghĩa

Thôn Phú Nghĩa, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025027
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Nghĩa tọa lạc tại thôn Phú Nghĩa, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ