Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Đa

Thôn Phú Đa, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025519
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Đa tọa lạc tại thôn Phú Đa, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ