Search
Ngôn ngữ

Đình Phong Thạnh

Thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031031
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phong Thạnh tọa lạc tại thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Từ trung tâm thành phố Nha Trang theo quốc lộ 1A, đi về phía Bắc khoảng 25km tới chợ Ninh Lộc, rẽ trái đi theo đường bê tông liên thôn khoảng 500m tới ngã ba thôn Phong Thạnh, rẽ trái khoảng 200m tới di tích.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ