Search
Ngôn ngữ

Đình Ngân Hà

Thôn Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231024412
  • Di tích cấp tỉnh

Đình tọa lạc tại thôn Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ