Search
Ngôn ngữ

Đình Mỹ Hiệp

Tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030533
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Mỹ Hiệp tọa lạc tại tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đình cách UBND thị xã Ninh Hòa khoảng 300m về phía Nam.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ