Search
Ngôn ngữ

Đình Lạc Lợi

Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231032453
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Lạc Lợi tọa lạc tại thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ