Search
Ngôn ngữ

Đình Khánh Thành

Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231033150
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Khánh Thành tọa lạc trên một khu đất rộng bằng phẳng với tổng diện tích 1.511,5m2, nằm phía Bắc của thôn, di tích quay hướng Đông. Từ ngoài vào trong, đình có bố cục mặt bằng tổng thể như sau: Nghi môn, án Phong, tiền tế, hậu điện, miếu Tiền hiền, nhà tây, giếng nước, miếu Quan Thánh, mộ Cao Tổ.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ