Search
Ngôn ngữ

Đình Khánh Cam

Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231023735
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Khánh Cam tọa lạc tại tổ dân phố Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ