Search
Ngôn ngữ

Đình Hội Xương

Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031829
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Hội Xương thuộc xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ