Search
Ngôn ngữ

Đình Hội Phước

Thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031513
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Hội Phước tọa lạc tại thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ