Search
Ngôn ngữ

Đình Hội Bình

Tổ dân phố Hội Thành, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025544
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Hội Bình tọa lạc tại Tổ dân phố Hội Thành[1], phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tên gọi “Hội Bình” mang ý nghĩa là nơi hội tụ sự bình an.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ