Search
Ngôn ngữ

Đình Đông Hải

Thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230220065528
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đông Hải thuộc thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Xưa là Thôn Đông, Hà Bạc Thuộc, huyện Quảng Phước, phủ Bình Hòa). Nằm cách thành phố Nha Trang 45 km về hướng Bắc.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ