Search
Ngôn ngữ

Đình Diên Toàn

Xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032346
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Diên Toàn thuộc xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đây, đình được gọi theo tên làng là đình Phước Trạch. Sau này, xã Diên Toàn chỉ còn duy nhất đình Phước Trạch tồn tại đến ngày nay và năm 1993, đình bị xuống cấp nên nhân dân trong xã đóng góp trùng tu đình và UBND xã Diên Toàn thể theo nguyện vọng nhân dân đổi tên đình Phước Trạch thành đình Diên Toàn, với ý nghĩa đình của chung xã Diên Toàn.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ