Search
Ngôn ngữ

Đình Đại Cát

Thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030610
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đại Cát tọa lạc tại thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ