Search
Ngôn ngữ

Đình Bình Tân

Tổ dân phố 1 Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230164137
  • Di tích cấp tỉnh

Di tích đình Bình Tân tọa lạc ở Tổ dân phố 1 Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa. Vào đầu triều Nguyễn là một phần đất của Cồn Giữa thôn Bến Đò, thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ