Search
Ngôn ngữ

DTLS địa điểm lưu niệm Xưởng quân giới Đồng Trăn

Xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230615083055
  • Di tích cấp tỉnh

Xưởng Quân giới Đồng Trăn tọa lạc tại xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ