Search
Ngôn ngữ

Chùa Thiên Bửu

Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231024438
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Thiên Bửu tọa lạc ở thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chùa còn có tên gọi khác là chùa Kỳ, vì nơi đây đã tổ chức nhiều Trường Kỳ (Giới đàn truyền giới). Trường Kỳ đầu tiên tại Tổ đình Thiên Bửu vào năm 1934, là Giới đàn sớm nhất tại Khánh Hòa truyền trao giới pháp cho giới tử 4 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận. Bên cạnh đó, chùa còn có tên gọi là Thiên Bửu Hạ, để phân biệt với chùa Thiên Bửu Thượng do hai chùa Thiên Bửu cùng một Tổ khai sơn.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ