Search
Ngôn ngữ

Chùa Thiên Ân

Thôn Phước Thuận, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025811
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Thiên Ân tọa lạc tại thôn Phước Thuận, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tên gọi Thiên Ân tự do Trụ trì Thiên Phước xây dựng và đặt tên với ý nghĩa: Chữ “Thiên” có nghĩa là ý trời, chữ “Ân” còn có nghĩa là nhớ ơn, hai từ ghép lại thành Thiên Ân tự, tên gọi này lưu giữ cho tới ngày nay.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ