Search
12.37616764448506, 109.00153294827408
Ngôn ngữ

Căn cứ Cách mạng Hòn Dữ

Thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230712022536
  • Di tích cấp tỉnh

Hòn Dữ nằm trên một quần thể núi non trùng điệp phía Tây Bắc tỉnh Khánh Hòa, có nhiều đỉnh núi cao như: Hòn Dữ, Hòn Bà (hay còn gọi là Hòn Lớn), Đá Treo… khu vực này là rừng già nguyên sinh có nhiều gộp đá rộng, lại có nguồn nước tự nhiên xung quanh các sườn núi.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ