Search
Ngôn ngữ

Tự Phổ Minh Hương

Tổ dân phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025143
  • Di tích cấp tỉnh

Tự Phổ Minh Hương tọa lạc tại tổ dân phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ